Tag Archive | "internet"

Tags: ,

Slobodni internet – medij slobodnog društva

Zahtjev za slobodnim internetom zasad možda ne zvuči realno, no treba ga imati u vidu i isticati zajedno sa drugim zahtjevima kojima se nastoji trasirati put prema istinski demokratskom i pravednom društvu. Inače, u segmentu na koji se odnosi ova priča, slobodni internet predstavlja samo jedan aspekt trojstva kojega još čine slobodni softver i slobodni hardver. Jasno je da ove tri stvari čine cjelinu i da jedna od njih bez druge i treće gubi svoj dublji smisao i sadržaj. No, treba primijetiti da je “razvoj” na ta tri područja tekao, odnosno teče posve različito. Read the full story

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/5 (7 votes cast)

Posted in Znanost i kultura37 komentara

Advertise Here

Prijavite se na mailing listu Radničke borbe

Adresa e-pošte

Pogledajte grupu