Časopis

Radnička borba, tromjesečni časopis za socijalna pitanja i društvenu kritiku, teži jasno artikulirati nezadovoljstvo svih potlačenih skupina, prvenstveno radnika i studenata, zalažući se pritom za promjenu društvene stvarnosti u njihovu korist. Donoseći intervjue, analize i prikaze važnijih događaja časopis se koncentrira na konkretne probleme i zahtjeve radnika, studenata, nezaposlenih i umirovljenika, neprestano ističući potrebu formiranja jedinstvenog socijalnog fronta svih potlačenih, uzajamne solidarnosti, te aktivne socijalne borbe za ostvarivanje  zahtjeva. Časopis se prvenstveno dijeli pred tvornicama, na fakultetima te na prosvjednim skupovima.

Pozivamo sve zainteresirane da nam šalju tekstove radničke, sindikalne, studentske i socijalne tematike te tako sudjeluju u kreiranju časopisa. Ako ne znate vaša radnička prava a mislite da se krše i nemate se kome obratiti, kontaktirajte nas i pružamo besplatni profesionalni pravni savjet.

Svoj primjerak možete naručiti na radnicka_borba@yahoo.com ili ga preuzeti u antikvarijatu Daj koliko daš, Pavla Hatza 7 u Zagrebu.

Ovdje možete pregledati (na scribd.com) ili preuzeti pdf verzije do sada izašlih časopisa.

 

broj 1

broj 2

broj 3

broj 4

broj 5

broj 6

broj 7

broj 8

broj 9

broj 10

broj 11

broj 12

broj 13

pregled

pregled

pregled

pregled

pregled

pregled

pregled

pregled

pregled

pregled

pregled

pregled

pregled

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

preuzimanje

Advertise Here

Prijavite se na mailing listu Radničke borbe

Adresa e-pošte

Pogledajte grupu