Categorized | Vijesti

Tags :

Otvoreno pismo Regionalnog industrijskog sindikata

Zbog alarmantne situacije u dioničarskom društvu Mundus koje zapošljava 450 radnika, te zbog nepostojanja komunikacije između poslodavca i sindikata odlučili smo se uputiti otvoreno pismo. Naime, iz iskustva nam je poznato da se problemi skrivaju tako dugo dok ne bude prekasno. Na adresi Pavleka Miškine 59 u Varaždinu, registrirano je deset tvrtki, koje ostvaruju i raspoređuju dobit, a istodobno ne plaćaju doprinose za socijalna osiguranja, plaću isplaćuju u iznosima manjim od minimalne plaće, a uvjeti rada su katastrofalni pa čak i opasni za zdravlje radnika.Upravi Mundus d.d.

Direktorima povezanih društava

Nadzornom odboru Mundus d.d.

Obzirom na to da od sredine ožujka 2009. godine pa do danas niste odgovorili ni na jedan naš dopis u kojima smo vas upoznavali s našim stavovima, prijedlozima i zahtjevima odlučili smo se, Vama i široj javnosti, obratiti otvorenim pismom.

Na ovaj način želimo Vam ponovno skrenuti pozornost na veliko nezadovoljstvo koje vlada među radnicima dioničarskog društva Mundus i povezanih društava. Prema našim ocjenama stanje je alarmantno prije svega zbog sljedećih činjenica:

Plaće radnika u proizvodnji manje su minimalne plaće propisane Zakonom o minimalnoj plaći. Poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenoga kolektivnim ugovorom. Za rad u punom radnom vremenu u trajanju od 40 sati tjedno (5×8) radniku pripada najmanje minimalna plaća utvrđena Zakonom o minimalnoj plaći. Trenutni iznos, za razdoblje od 1. srpnja 2009. do 31. svibnja 2010, je 2.701,00 kuna bruto. Pravo na zaradu zajamčeno je odredbama članka 55. Ustava Republike Hrvatske: „Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život“. Tom ustavnom odredbom utemeljen je pojam zarade, odnosno plaće koja ima socijalnu funkciju i predstavlja osnovu za osiguravanje slobodnog i dostojnog života pojedinca koji je ostvario zaradu ali i njegove obitelji.

Troškovi prijevoza umanjeni su za trećinu, ali ni takvi se ne isplaćuju redovito. Trenutno nisu isplaćeni za mjesec kolovoz i rujan. Kolektivnim ugovorom za djelatnosti drvne i papirne industrije određeno je da se radniku isplaćuje naknada troškova prijevoza na posao i s posla, za dane provedene na radu, u visini stvarnih izdataka troškova prijevoza javnim prometom prema cijeni mjesečne karte ili pojedinačne karte, ovisno što je povoljnije za poslodavca, te da se naknada isplaćuje za prethodni mjesec. Odlukom nadležnog ministra primjena Kolektivnog ugovora proširena je na sve poslodavce i radnike u djelatnostima drvne i papirne industrije u Republici Hrvatskoj, pa tako i na Mundus.

Rezultati poslovanja nikada nisu prezentirani radničkim predstavnicima iako Vam Zakon o radu nalaže da svaka tri mjeseca, istinito i cjelovito, izvijestite, radničke predstavnike o stanju i rezultatima poslovanja, kretanju plaća, obimu i razlozima prekovremenog rada, ugovorima na određeno vrijeme i drugim pitanjima osobito važnim za gospodarski i socijalni položaj radnika. Na internetskim stranicama Zagrebačke burze objavljeni su podaci iz kojih proizlazi da dioničarsko društvo i povezana društva posluju pozitivno. No, prema našem mišljenju to nije točno, a razlozi za sumnju su upravo ti koje navodimo u otvorenom pismu.

 Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje se ne uplaćuju. Do takvog zaključka došli smo na temelju informacija koje dostavljaju fondovi II. mirovinskog stupa. Svoje sumnje temeljimo i na činjenici da Vas zakoni obvezuju na obračun i uplatu doprinosa za socijalna osiguranja, te da omogućite uvid u odgovarajuću dokumentaciju, a Vi to ne činite.

Kontinuitet radnog staža se ne priznaje. Naime, iz samo Vama znanih razloga u tvorničkom krugu na adresi Pavleka Miškine 59 djeluje deset pravnih osoba, dioničarsko društvo i devet društava s ograničenom odgovornošću. Tako dolazi do situacija da radnik, ne promijenivši radno mjesto, promijeni nekoliko poslodavaca, a za obračun otpremnine uzima se samo staž ostvaren u društvu u kojem je na zadnje zaposlen.

Pravilnik o radu niste učinili dostupnim na uvid svakom radniku, odnosno niste ga izložili na vidljivom mjestu u prostoriji u kojima radnici redovito borave tijekom radnog vremena, a niste ga ni dostavili sindikalnom povjereniku. Nismo ni sigurni da Pravilnik o radu uopće postoji iako se na njega pozivate pri određivanju trajanja godišnjeg odmora, plaćenih dopusta i drugih prava koja se inače reguliraju tim aktom.

Iznajmljivanje radnika drugim društvima, prije svega „Topola“ d.o.o., nezakonito je i za većinu radnika neprihvatljivo ponašanje. Ugovor o radu je dvostrano obvezni ugovor. Poslodavac nije ovlašten jednostrano mijenjati uglavke u pogledu stranaka i mjesta rada jer isti predstavljaju bitne ugovorne odredbe. Mundus d.d. kao ni druga društva nisu registrirana kao agencije za privremeno zapošljavanje niti se kao takve vode u evidenciji nadležnog ministarstva. Samo agencije za privremeno zapošljavanje mogu ustupati radnike drugome trgovačkom društvu tj. poslodavcu – korisniku.

Zaštita na radu jedna je od najslabijih karika u svim povezanim društvima. Poslodavac nije dostavio ni jedan dokument na koji ga obvezuje Zakon o zaštiti na radu, a sama zaštita nije dobro organizirana. Radnici rade u katastrofalno lošim uvjetima, posebice zimi jer proizvodni pogoni nemaju grijanje. Radna odijela nisu podijeljena već godinama, a druga sredstva zaštite na radu dijele se na kapaljku. Poslodavac ne vodi brigu o čišćenju i održavanju sanitarnih čvorova tako da su isti u lošem stanju, a kako ne bi došlo do zaraze, radici sami, iz svojih i onako skromnih sredstava, kupuju potrepštine za održavanje kakve takve higijene.

Svi znamo da je stanje u dioničarskom društvu Mundus i povezanim društvima izrazito napeto te da bi se mogao ponoviti spontani bunt od 1. listopada ove godine kada je više od 200 radnika prekinulo proizvodnju. Nadamo se da ćete smoći snage i vremena da nam odgovorite, te da prihvatite dijalog sa svim radničkim predstavnicima. U protivnom, biti ćemo prisiljeni započeti sa industrijskim akcijama, a o nepravilnostima u poslovanju detaljno ćemo izvijestiti nadležne institucije.

U Varaždinu, 19. studenoga 2009.

Siniša Miličić

Predsjednik RIS-a

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
Otvoreno pismo Regionalnog industrijskog sindikata , 5.0 out of 5 based on 4 ratings

Leave a Reply

Advertise Here

Prijavite se na mailing listu Radničke borbe

Adresa e-pošte

Pogledajte grupu