”Jedino što smo sprečavali i uvijek ćemo sprečavati je nastavak kriminala u Jadrankamenu”

Poštovana hrvatska javnosti!

U svezi posljednjih događanja oko ”Jadrankamena”, skandaloznih napisa u pojedinim medijima, potpunog iskrivljavanja činjenica, osjećamo veliku potrebu dodatno pojasniti cjelokupnoj hrvatskoj javnosti stvarno stanje stvari. Pošto živimo na otoku i nemamo mogućnosti organiziranja presica, pokušat ćemo to učiniti putem ovakvih dopisa iliti priopćenja.

O trgovačkom sudu u Splitu, Rješenju o otvaranju stečaja i provođenju stečajnog postupka

U obrazloženju Trgovačkog suda u Splitu, po sucu Pašku Bačiću, zahtjev za pokretanje stečaja je osnovan, ispunjeni su zakonski stečajni razlozi (prezaduženost i nemogućnost plaćanja) te se donosi Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom ”Jadrankamen” d. d. Pučišća bez provođenja prethodnog postupka. (29. 03. 2012. g.). Zakazuje se prvo ispitno ročište za dan 12. 06. 2012. g.

Za nas u Sindikatu, odnosno veliku većinu radnika”Jadrankamena” zahtjev za stečaj je neosnovan pa time i nije trebalo donijeti Rješenje o otvaranju stečaja. Stečaj je neosnovan iz više razloga koje ćemo potkrijepiti činjenicama.

I. Neuredna dokumentacija

Članak 39. stavak 8. stečajnog Zakona kaže:

Uz prijedlog za otvaranje stečajnog postupka dužnik će priložiti:

1. potvrdu pravne osobe koja …

2. javnobilježnički ovjerovljen prokazni popis imovine koji sadržajno treba odgovarati odredbama Ovršnoga zakona o prokaznom popisu imovine. Dužnik odnosno odgovorne osobe dužnika odgovaraju kazneno za podatke dane u prokaznom popisu imovine, kao za lažan iskaz u sudskom postupku.

3. rješenje o iskazu nekretnina ili potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju o nekretninama koje su iskazane u vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe, ako se radi o trgovačkom društvu nastalom pretvorbom društvenog poduzeća.

Članak 39. stavak 9. istog Zakona kaže:

Ako dužnik uz prijedlog za pokretanje stečajnog postupka ne priloži isprave navedene u stavku 8. ovoga članka, sud će prijedlog odbaciti kao neuredan, ne pozivajući dužnika da naknadno pridonese te isprave.

Usprkos tvrdnji Sindikata da dužnik nije dostavio urednu dokumentaciju sukladno Članku 39. stavku 8. (ako funkcionira pravna država, a kažu da da, dužnik, odnosno većinski vlasnik ”Jadrankamena”, nikada niti nije mogao ishoditi tražene dokumente) sud očito svjesno krši Članak 39. stavak 9. stečajnog Zakona i ne odbacuje prijedlog kao neuredan. Zašto … ???

Onaj tko predlaže pokretanje stečajnog postupka, dužan je, osim zakonski predviđenih, uplatiti i dodatnu pristojbu u iznosu od 10.000,00 kn.

Od kuda je dužnik uplatio spomenutu pristojbu ako su mu svi računi bili u blokadi?

II. Ne postojanje stečajnih razloga

Članak 4. stavci 1. 2. i 3. kažu:

1. Stečaj se može otvoriti samo ako se utvrdi postojanje kojega od zakonom predviđenih stečajnih razloga.

2. Stečajni razlozi su: nesposobnost za plaćanje i prezaduženost.

3. Dužnik je nesposoban za plaćanje, ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze.

Iz obrazloženja Rješenja o stečaju vidljivo je da je ”Jadrankamen” poslan u stečaj zbog duga od 1.584.741,35 kn, što je zapravo smiješno, kad ne bi bilo tragično.

Isto tako, iz toga obrazloženja, vidljivo je da je ”Jadrankamen” bio u neprekidnoj blokadi 63 dana, što apsolutno nije točno, no i da je točno, zar nije više nego simptomatično da se ”Jadrankamen” šalje u stečaj samo 3 dana nakon isteka dvomjesečne blokade. Što je s firmama koje su u višegodišnjoj blokadi pa nisu išle u stečaj?

Da nema govora o nemogućnosti plaćanja, govori i podatak da je ”Jadrankamen” uredno, sve tamo do trećeg mjeseca, nabavljao naftu, i ostali repromaterijal, potreban za održavanje proizvodnje, te uredno podmirivao obveze prema nekim dobavljačima.

Blokada računa od strane Splitsko-dalmatinske banke, služila je bivšem predsjedniku Uprave kao sredstvo pritiska na Sindikat i radnike, a ona se u svakom trenutku (to su i radili po potrebi) mogla skinuti dizanjem telefonske slušalice.

Drugi stečajni razlog, prezaduženost, također nije ostvaren u slučaju ”Jadrankamena”. Naime, na dan podnošenja zahtjeva za stečaj (08. ožujka 2012) tvrtka ”Jadrankamen” potražuje od svojih dužnika 123.365.425,69 kn.

Isto tako obveze tvrtke ”Jadrankamen” na taj dan iznose:

prema dobavljačima – 20.147.317,09 kn

prema državnom proračunu – 33.562.185,72 kn

prema radnicima – 3.440.475,40 kn

prema bankama – 66.215.447,48 kn

UKUPNO =  123.365.425,69 kn

Dakle saldo je 0 kuna, i sad se  pitamo, a pitamo i Sud: Gdje je tu prezaduženost?

Naravno da nema govora o prezaduženosti, no usprkos toj činjenici, Sud utvrđuje postojanje stečajnog razloga prezaduženost. Zašto …. ???

 

III. Neprovođenje prethodnog postupka

Članak 42. stečajnog zakona kaže:

”Na temelju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka stečajni sudac donosi rješenje o pokretanju postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka (prethodni postupak)

U većini slučajeva velikih firmi u Hrvatskoj (koje su imale šansu za opstanak na tržištu) provodio se prethodni postupak kako bi se dogovorom vjerovnika anuliralo otvaranje stečajnog postupka.

”Jadrankamen” je specifična firma u Hrvatskoj, koja ima proizvod jedinstven u svjetskim razmjerima, međutim, zanimljivo, u njenom slučaju stečaj je otvoren bez provođenja prethodnog postupka. Zašto … ???

Unatoč svim gore navedenim činjenicama Trgovački sud u Splitu dana 29. 03. 2012. godine donosi Rješenje o otvaranju stečaja.

Iako je u ”slučaju” ”Jadrankamen” pravna država prekršila niz zakonskih odredbi, Sindikat i tada, a i sve ovo vrijeme, poštuje pravnu državu, te upućuje žalbu Visokom trgovačkom sudu na Rješenje o stečaju, u svojstvu zainteresirane stranke, koristeći odredbe Zakona o parničnom postupku, koji kaže da je Sud dužan dati mogućnost svakoj stranci, da se izjasni o zahtjevima, i navodima protivne stranke.

No, Sud uporno razmatra  žalbu, po apsurdnom članku stečajnog Zakona, koji kaže, da se na Rješenje o stečaju može žaliti, isključivo ovlaštena osoba stečajnog dužnika (kadija te tuži, kadija ti sudi), te je odbija kao neosnovanu, uz obrazloženje da ”Ovaj sud dakle, nije ovlašten ocijeniti je li rješenje o otvaranju stečaja nad dužnikom pravilno i zakonito, postupajući po predmetnoj žalbi.”

Pitamo se: Pa tko je onda ovlašten? Možda sud u Bangladešu?

O stečajnim upraviteljima

Rješenjem o otvaranju stečaja, za stečajnog upravitelja imenuje se g. Ivo Bućan. Sukladno dogovoru s resornim ministarstvom RH o pokretanju proizvodnje u svim RJ ”Jadrankamena”, očekivali smo od  dotičnog poziv na razgovor i dogovor. No, zanimljivo, Bućan zakazuje sastanak isključivo sa osobama koje su svih ovih godina bili zapravo izravni suučesnici, u tom strašnom, prestrašnom kriminalu i pljački, i odmah daje naslutiti koje su zapravo njegove stvarne namjere, i čiji je on zapravo igrač.

Neshvatljivo je da osoba koja je duboko ogrezla u kriminalne radnje, osoba iza čijeg rada ostaje ”spaljena zemlja” (”Vinogradar”, ”Dalmacija” Dugi rat, ”Eurojaht”, hotel ”Park”, hotel ”Marjan”, NK ”Hajduk” itd.) može uopće biti na listi stečajnih upravitelja. No, nažalost, u ovoj našoj napaćenoj zemlji, sve je moguće.

Pošto smo se zakleli jednom za svagda, reći NE kriminalu i korupciji odlučujemo pružati pasivni otpor ulasku g. Bućana u firmu. Dakle, ne pružamo otpor Sudu kao instituciji pravne države, nego upravo suprotno, kao savjesni građani ove zemlje (ustavna dužnost ) sprječavamo kriminalce u obavljanju njihovih nečasnih radnji.

U prvom pokušaju ulaska ne uspijeva, međutim u drugom pokušaju, koristeći se mjerama pravne države (više od 100 interventnih policajaca), ulazi u firmu na pola sata, demonstrirajući tako moć ”pravne države”, što tu istu državu u kojoj je većina građana gladna kruha svagdašnjeg košta više od 1.000.000,00 kn.

Što su time htjeli postići ti ”moćnici” koji su u službi naroda, zaduženi za njegovu sreću, svakome pametnom, pa i budalama, ostaje nejasno, pogotovo kad se zna, da je samo nakon nekoliko dana od tog slavodobitnog ulaska,dotični gos… ma kakav gospodin nema on ni g od gospode, dobio mig ”odozgo”: ”Miči se.”

Nakon svih tih nemilih događanja, bivamo pozvani od strane te iste pravne države, te uz ispriku dobivamo obećanje da će od sada kontrolu nad stečajem ”Jadrankamena” preuzeti resorno ministarstvo.

Trgovački sud u Splitu šalje nam novu stečajnu upraviteljicu gđu. Anči Bašić, koju dočekujemo s bijelom ružom puni nade i povjerenja da će upravo ona sprovesti, ono što nam je obećano na najvišem nivou. No, već poslije prvih izgovorenih riječi, sva naša nadanja i očekivanja umiru. Spomenuta gospođa (ako je uopće možemo tako zvati) samo je nastavak politike, tih kriminalno mafijaških struktura, koje su inkorporirane u sve pore života, a naročito u ovoj našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Iako je nitko i ničim nije sprječavao u obavljanju njenih dužnosti i obveza proizašlih iz stečajnog zakona, ona niti jednu, ali baš niti jednu dužnost (pokretanje proizvodnje, uspostavljanje reda, rada i discipline, sprječavanja kriminala svake vrste, upravljanja firmom manirom dobrog gospodara) nije ispunila, već dapače bila je i suučesnik u nastavku kriminala u ”Jadrankamenu” za što je ”zaradila” već dvije Kaznene prijave. No, znate već kako u ovoj zemlji, prolaze Kaznene prijave podnesene od strane radnika, ili bolje rečeno ”stoke sitnog zuba”.

Dotična gospođa poduzima sve radnje koje idu ka krajnjem cilju tih interesnih skupina, čiji je ona sastavni dio (likvidacija firme), pa tako dijeli otkaze svim zaposlenicima, imenuje u odbor vjerovnika za predstavnika radnika, bez da je te radnike išta pitala, osobu koju su ti isti radnici dvaput kazneno prijavili, za odluke kojima se ”Jadrankamen” oštećuje za milijunske iznose, osobu koja je zapravo debelo ”zaslužni” za ovu situaciju.

Kao šlag na tortu, servira nam imenovanje načelnika općine Pučišća za predsjednika odbora vjerovnika. Čovjeka koji je duboko u pekmezu sa bivšim vlasnikom ”Jadrankamena”, čovjeka koji sve čini da uništi firmu od koje zavisi sudbina ljudi koji su ga birali da služi na dobrobit svekolike društvene zajednice. Jedinstven je to slučaj i za povjesničare, da čelnici jedne općine, koji bi trebali biti glavni borci za interese žitelja te općine, su zapravo njima najveći neprijatelji, a još uvijek su na funkcijama, a pravna država ne vidi u tome ništa neobično. Ma da ti pamet stane.

Kap koja je prelila čašu našeg strpljenja bila je odgoda prvog ispitnog ročišta koje je bilo od izuzetne važnosti za radnike Jadrankamena, jer je na tom ročištu postojala realna ”opasnost” da se vjerovnici dogovore i da ”Jadrankamen” počne napokon raditi punom parom. Naravno da to nije odgovaralo, i kosilo se sa svim planovima te mafije, pa je stečajna upraviteljica odgodila to ročište kako bi nas slomili i ubili svaku volju u nama da i dalje svakodnevno dolazimo na posao. No, grdno su se prevarili, i samo su nas dodatno ojačali da ustrajemo u našoj pravednoj borbi, protiv tih mračnih sila, koje su ovu našu lijepu i bogatu zemlju, doveli na rub očaja.

 

O nedavnim događanjima, uhićenjima, i planovima što i kako dalje

Od dana otvaranja stečaja, pa do lipnja, da je sve bilo kako smo dogovarali u resornom ministarstvu, i da su stečajni upravitelji obavili bar dio svojih dužnosti, ”Jadrankamen” je mogao uprihoditi nekih 30.000.000,00 kn, a nije uprihodio ništa, samo su nam stečajni upravitelji stvorili dodatne sasvim nepotrebne troškove (zaštitari, službeni automobili).

Neka nam kažu ti stečajni upravitelji samo jednu, ali samo jednu dužnost koju su trebali obaviti u ”Jadrankamenu”, a mi smo ih sprečavali u tome?

Jesmo li ih možda sprečavali u pokretanju proizvodnje?

Jesmo li ih možda sprečavali u uspostavljanju reda, rada i discipline?

Jesmo li ih možda sprečavali u sankcioniranju iskrivljenog ponašanja radnika?

Jesmo li ih možda sprečavali u ugovaranju novih poslova?

Jesmo li ih možda sprečavali da isplate bar nešto novca izgladnjelim radnicima?

Jesmo li ih možda sprečavali u isporuci robe kupcima koji su tu robu pošteno platili?

Itd. … itd. …

Jedino u čemu smo ih sprečavali i uvijek ćemo ih sprečavati je nastavak kriminala u ”Jadrankamenu”.

Zbog tih ljudi ”Jadrankamen”, a time i cijela zajednica, gubi najmanje 1.000.000,00 kn dnevno. Njihov jedini cilj je likvidacija stoljetne tradicije vađenja kamena u Pučišćima. Naravno, oni to ne rade sami, oni su samo izvršioci njihovih nalogodavaca (bivši vlasnik, čelnici općine Pučišća i neki interesni lobiji na najvišim razinama vlasti).

Neshvatljivo je potpuno poncije pilatovsko ponašanje države u slučaju ”Jadrankamena”, kao da se to njih ne tiče.

Države u kojoj su ljudi gladni kruha, u kojoj političari svaki dan trube kako treba spasiti svako radno mjesto, a s druge strane imaju rudnik zlata u kojem sutra, bez lipe ulaganja može raditi 300 ljudi, u godinu dana u tom rudniku može se zaposliti još najmanje 100 ljudi, a oni ništa, ma baš ništa. Ma da se jedan političar udostojao doći, samo na pola sata u ”Jadrankamen” da se pokuša na licu mjesta informirat ma što to ti radnici hoće, o čemu to oni trabunjaju?

Ne, nisu važni ljudi, jedno mjesto, jedan otok, nije važno što Hrvatska može izvozit proizvode ”Jadrankamena” u cijeli svijet, ma važnije je doći na tu, kako je nazvaše, paradu ponosa u Split, važnije je što će nas Europa pohvalit … O Gospe naša draga, daj nam tvoje sveto ustrpljenje, da sve ovo stoički izdržimo.

No, da se vratimo na događaje oko Anči Bašić. Dakle ta ”hrabra” žena, kako su je nazvali neki mediji, dolazi među tamo neke barbare koji joj brane ulaz u firmu, zatoče je u automobilu na vrelom suncu, viču, deru se i policija je jedva spašava od razularene rulje. Nije ni čudo da su se poslije takvih napisa, i neka veoma ugledna hrvatska pera uhvatila na tu, kako bi mi u Dalmaciji rekli, ”baketinu”. No, praštamo svima i pozivamo ih na mjesto ”zločina”, da se osobno uvjere u pravu istinu.

A ona je sasvim drugačija od prikazane. U toj spomenutoj gospođi nema ni trunke morala, hrabrosti još manje, to je jedna bahata naduvenka, koja o poslu koji obavlja (stečaj ”Jadrankamena”) pojma nema, i koja je zbog svojih uskih egoističnih interesa prihvatila izvršiti taj prljavi posao. Briga nju za našu djecu, naše obitelji, naše mjesto, stoljetnu tradiciju.

Dakle, spomenuta osoba dolazi tog 20. 06. (nakon više od 20 dana od prijašnjeg dolaska), ne s namjerom da nam uruči potraživanja kako je pričala u medijima (priče za malu djecu, pa valjda su potraživanja mogla biti dostavljena poštom u upravnu zgradu), već da isprovocira te izgladnjele radnike, koji su na rubu živaca.

Usprkos njenom izrazito bahatom ponašanju nitko dotičnu nije prstom taknuo, radnici jesu stajali na vratima firme, međutim nitko njoj nije priječio ulaz, jer ona niti nije pokušala ući. Nitko nju nije zatočio u automobilu, nego dapače, nudili smo joj prijevoz do Supetra u klimatiziranom automobilu. No, ona je gordo branila taj auto za koji je litre znoja prolila, taj auto za koji su radnici ”Jadrankamena” dvaput u Splitu prosvjedovali pokušavajući ga vratit u njegovu maticu u Pučišća. Automobil zbog kojeg su radnici ”Jadrankamena” podnijeli dvije kaznene prijave, policiji i državnom odvjetništvu.

Mislite li da je netko reagirao na naše prijave?

Ali, kad su radnici u pitanju, pravna država munjevito reagira. U četvrtak oko osam, lišavaju slobode četvoricu ”opasnih kriminalaca”, koji su svojim djelovanjem utjecali na ostale radnike ”Jadrankamena” da se okupe i spriječe ulazak stečajne upraviteljice. To čine pod jakim mjerama osiguranja (desetak interventnih policajaca u civilu, tri krim inspektora, jedna zatamnjena crna marica i tri crne limuzine), specijalnim policijskim brodom prebacuju nas u ”Loru”, a odatle u glavnu policijsku Upravu u Splitu na odjel, zamislite, gospodarskog kriminaliteta.

Dakle, u istom danu policija provodi istragu, državno odvjetništvo podiže optužnicu, zatvaraju nas u samice, i tek sutradan oko 16 sati izvode pred istražnog suca, koji nas pušta iz pritvora uz određivanje mjera opreza:

– javljanje u policijsku postaju svakih 7 dana,

– zabrana približavanja stečajnoj upraviteljici na manje od pedeset metara.

Ma ljudi moji jeli to moguće, zavapio bi naš dragi pokojni Mladen.

Istog dana (22 .06.) uvečer gledam na televiziji našeg dragog predsjednika Josipovića, kako u svojoj poslanici ističe Hrvatsku kao zemlju visokog dosega demokracije, zemlju u kojoj se poštuju ljudska prava, zemlju u kojoj se visoko cijeni rad i radništvo, zemlju u kojoj vlada pravda i pravednost … itd., i mislim se: O kojoj to zemlji priča moj dragi Predsjednik, kad bi Vi znali … dragi moj Predsjedniče, … kad bi Vi samo znali … kad bi jastuci znali pričati.

No, kako u svakom zlu bude i nešto dobro, te noći u samici čitajući stečajni Zakon, otkrivam još jedan veliki ”gaf” pravne države odnosno stečajnog suca ”Jadrankamena” i stečajne upraviteljice.

Naime Članak 20. stavak 2. i 3. kažu:

2. Za stečajnog upravitelja ne može biti imenovana osoba koja bi morala biti izuzeta kao sudac u stečajnom postupku,a osobito osoba koja je bliski srodnik stečajnog suca,osoba odgovornih za obveze u stečaju, članova uprave, i drugih tijela dužnika, vjerovnika, te osoba koje su u odnosu suparništva s dužnikom.

3. Za stečajnog upravitelja ne može biti imenovana osoba koja po zakonu ne bi mogla biti imenovana za člana uprave dužnika, nadzornog odbora ili sličnog tijela, niti osoba koja je bila zaposlena kod dužnika ili je bila članom nekoga njegovoga tijela.

Naša draga Ančika u bliskom je srodstvu sa jednim od vjerovnika, odnosno osobom, koja je u odnosu suparništva sa stečajnim dužnikom, a isto tako naša voljena Anči bila je zaposlenica Agan kamena, koji je bio sastavni dio ”Jadrankamena”, dakle bila je zaposlenica stečajnog dužnika. (Taj Agan kamen kasnije je preimenovan u današnju RJ kamenolomi ”Kopno”.)

I što ćemo sad? Kako će sad reagirati pravna država? Živo nas zanima!

I nije to samo običan ”gaf” kako sam prije napomenuo, u uređenim društvima to bi trebalo biti kazneno djelo, a naročito ako je počinjeno od osoba koje bi prve trebale poštivati zakone, zapravo od osoba koje su zadužene sprovoditi zakone, donesene od najvišeg zakonodavnog tijela zemlje.

Krimen je tim veći, ako se zna da je stečajna upraviteljica upozorila suca na blisko srodstvo s vjerovnikom, no on ju je utješio da se nema zašto brinuti, jer da će se to lako srediti. Ma zamislite!

Gdje je sad ta visoka moralnost i etičnost Anči Bašić kojoj su puna usta sprovođenja zakona (ja sam samo došla sprovesti zakon u djelo). Nije li i sad Sindikat u pravu kad tvrdi da je ta gospođa svjesno prihvatila obaviti prljavi posao za svoje nalogodavce. Nešto slično onoj Šeksovoj ”Locirati, uhititi, isporučiti” i Anči je dobila zadatak ”Likvidiraj, rasprodaj, odlepršaj”.

Što li će reći policija na sve ovo. Policija koja nas je na 40-ak sati lišila slobode, samo zato što smo NLO-u navodno sprječavali ulaz u firmu. Pročitao sam, pa gotovo sve kaznene zakone RH, i nigdje nisam naišao na članak koji zabranjuje sprječavanje ulaska NLO u neki objekt.

Kako će pravdati svu onu robu koja je izašla iz firme za koju smo mi tvrdili da je čista krađa, a oni su je puštali tvrdeći da je to naredba stečajne upraviteljice? Ma koje stečajne, možda ove nepostojeće?

Kako će sad onaj policijski inspektor pravdati svoju nebuloznu rečenicu: ”Stečajna upraviteljica za mene je Bog.” I hoće li zapravo itko odgovarati za svu neprocjenjivu  štetu koja je napravljena, ne samo radnicima ”Jadrankamena”, nego i cijeloj zajednici?

Mogao bih još mnogo toga nebuloznog i neshvatljivog nabrajati, ali čemu? I kome?

Na kraju želimo se zahvaliti svim onim poštenim građanima diljem ”Lijepe naše” koji nam svakodnevno upućuju riječi podrške, koji su u našoj borbi prepoznali borbu i za njihovu stvar, zapravo za opću stvar.

Budite sigurni, radnici ”Jadrankamena” neće ”pasti”, jer kao što smo se 90-ih digli branit svoj dom, svoje obitelji, svoju zemlju, tako ćemo i sada branit i obranit naš dom, našu djedovinu (koja je zapravo vlasništvo čitavog hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske) jer ”Jadrankamen” je nama sve, i stol i katrida i grob i kuća, ”Jadrankamen” je naša djedovina koju su naši stari krvavim žuljevima stvarali, gladni, bosi, žedni, i koju su nam ostavili u amanet da je sačuvamo za buduće naraštaje. I mi ćemo to sasvim sigurno učiniti, pod bilo koju cijenu.

I za kraj:

pozdrav od radnika ”Jadrankamena” svim poštenim radnicima i seljacima koji u znoju lica svoga jedu kruh svoj, javnim službenicima i namještenicima, liječnicima i zdravstvenom osoblju, intelektualcima, znanstvenicima, akademicima, kulturnim radnicima, profesorima, učiteljima, novinarima, bez kojih ova zemlja ne bi mogla opstojat.

Poseban pozdrav, penzionerima koji su zapravo čitav radni vijek stvarali ovo što mi danas uživamo, pa i onim, doduše malobrojnim, političarima, koji su se stavili u službu naroda, a onima koji, kako to lijepo reče neki dan naš dragi ministar Fred, jednu ruku drže na srcu, a drugu duboko u našim džepovima poruka: život, mladost, ne žalimo mi, ali takve kao vi zatrti, to smo se zakleli!

Nezavisni sindikat radnika Jadrankamen d.d.

za Izvršni odbor predsjednik Tonči Drpić

Pučišća, 29. lipnja 2012.

Izneseni stavovi osobni su stavovi autora i ne odražavaju nužno službene stavove Radničke borbe.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (8 votes cast)
''Jedino što smo sprečavali i uvijek ćemo sprečavati je nastavak kriminala u Jadrankamenu'', 5.0 out of 5 based on 8 ratings

1 Komentari za ovaj post

 1. Ivan Kaže:

  Ne bi bilo loše da se očitujete o ovom članku.

  http://www.index.hr/vijesti/clanak/pravna-drzava-i-opcina-pucisca-taoci-brackih-kromanjonaca/623525.aspx

  Unaprijed hvala i oprostite na trolanju.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 3 votes)

Leave a Reply

Advertise Here

Prijavite se na mailing listu Radničke borbe

Adresa e-pošte

Pogledajte grupu